Szukaj na tym blogu

piątek, 14 czerwca 2013

I znowu obraz / and painting once again

My paintings have dominated my blog lately. It's because the school year is almost over and I've been finishing my projects one by one.
Today I'm presenting the painting that is presented on the exhibition  in the local culture club.

Moja paćkanina zdominowała ostatnio bloga, ale to dlatego, że zbliża się koniec roku szkolnego i nieuchronna przerwa w zajęciach malarskich i wykańczam po kolei moje prace.
Dzisiaj pokazuję obraz, który jak na razie wisi nie w moim domu tylko na wystawie w lokalnym ośrodku kultury.

If you want please take a look at works of other painters from our group called SZTALUGI on Facebook
Jeśli macie ochotę, zapraszam do obejrzenia prac innych Pań z grupy SZTALUGI na facebooku


wtorek, 11 czerwca 2013

Zima / Winter

It's summer outside but I show you my winter oil  painting. It's based on Julian Fałat's watercolour painting. It's my sixth one.
Za oknem lato a ja pokazuję mój zimowy obraz. Namalowany w oparciu o akwarelę Juliana Fałata. To mój szósty obraz.

 I'm knitting all the time and I hope to show the effects soon.
Na drutach dziergam cały czas i mam nadzieję wkrótce pokazać efekty.

And thank you very much for your commets under my previous post.
I bardzo dziękuję za wszystkie komentarze pod poprzednim postem.

poniedziałek, 10 czerwca 2013

4 / 53 weeks of happy

I've been playing with my camera.
Efekty zabaw z aparatem.
wtorek, 4 czerwca 2013

3 / 52 weeks of happy

 I know, I know, the Mother's day is behind but I want to show you my daughter's drawing - her present for the Mother's Day. The drawing is very simply and a bit sloppy (she hates colouring) but the most important is how she sees. Look at the crown on my head! I'm a princess.
Tak, tak, Dzień Matki już dawno za nami, ale chciałam Wam pokazać rysunek mojej córki, który dostałam właśnie na Dzień Matki. Rysunek jest prosty i trochę niestaranny (ona nienawidzi kolorowania), ale najważniejsze jest jak ona mnie postrzega. Spójrzcie na koronę na mojej głowie! Jestem księżniczką.


Can you believe that I kept forgetting about taking photos of my birds paintings?
Czy uwierzycie, że ciągle zapominałam zrobić zdjęcia  moim namalowanym ptaszkom?

They were painted during winter - the White Mallows I painted between two of them.
Namalowałam je zimą - Białe Malwy  zostały namalowane pomiędzy ptaszkami.

Przy okazji chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za miłe komentarze pod moimi Malwami.
Muszę tylko dodać, że oczywiście to ja trzymam pędzel, ale wszystkie obrazy moje powstają przy dużej pomocy prowadzącej zajęcia Halinki. Ona nie pozwala mi zostawić obrazu w połowie, bo ja naprawdę to jestem taki szałaput i chciałabym, żeby obraz był gotowy raz dwa.

And the last one. One of my projects:
I ostatnie zdjęcie. Jeden z moich obecnych projektów: